dscf7844

Nový prezident EBA přednesl nejnovější statistiky výroby bioplynu

středa, 15. ledna 2014

„Celkové množství elektrické energie vyrobené spalováním bioplynu by dnes mohlo nahradit sedm jaderných reaktorů v Belgii nebo vyprodukovat téměř stejné množství elektřiny jako všechny uhelné elektrárny v České republice,“ řekl na kongresu Biogas Convention and Trade Fair v Norimberku nově zvolený prezident EBA Dr. Jan Štambaský.

Nicméně u největšího producenta bioplynu – Německa – pozorujeme stagnaci, a ta je příznačná také pro zbytek Evropy. Pokračující růst produkce energie založené na výrobě bioplynu je však extrémně důležitý především pro celoevropskou energetickou bezpečnost a snižování emisí oxidu uhličitého.

Podle nedávno vydané zprávy EBA Biogas Report je v současné době v Evropě více než 13 800 bioplynových stanic a toto číslo nadále roste. Dokonce i Bulharsko a Srbsko – dlouhou dobu prázdná místa na bioplynové mapě – spustily v roce 2012 své první instalace a přidaly se ke klubu 31 evropských bioplynových zemí. Na rozdíl od let minulých zažívá průmysl výroby bioplynu svůj boom ve Francii, Spojeném království, na Slovensku a především v Itálii, kde se během roku 2012 zdvojnásobil počet bioplynových stanic z 521 na 1264. Výrazný vzrůst produkce bioplynu zaznamenala také Česká republika, a to i přesto, že do roku 2020 nebude přidána dodatečná kapacita vzhledem k zastavení podpory formou výkupních cen pro nové instalace. Podobně je pozorováno výrazné zpomalení výstavby bioplynových stanic v Německu, kde bylo do konce roku 2012 uvedeno do provozu pouze 340 nových zařízení, na rozdíl od roku předchozího, kdy toto číslo dosáhlo 1 270 nových instalací.

„Více než 13 800 bioplynových stanic a téměř 7,5 GWel instalovaného výkonu je významný příspěvek pro evropskou energetickou bezpečnost i snižování emisí uhlíku,“ řekl Jan Štambaský, nově zvolený prezident EBA. „Veškerá elektrická energie vyprodukovaná spalováním bioplynu v roce 2012 v Evropě by mohla nahradit sedm jaderných reaktorů v Belgii nebo vyprodukovat téměř stejné množství elektřiny jako všechny uhelné elektrárny v České republice.“ Bioplyn má vskutku ambiciózní cíl, nahradit fosilní paliva ve výrobě elektřiny, tepla a nabídnout alternativu v podobě pohonné hmoty, a tento potenciál nabízí v rámci celého kontinentu. To, co se v současné době děje v Německu je příznačné i pro zbytek Evropy, a proto je velmi důležité udržovat kontinuální růst výroby energie založené na produkci bioplynu. Nový prezident EBA chce dát asociaci a sektoru výroby bioplynu ambiciózní cíl – alespoň 1,5% podíl na výrobě primární energie EU do roku 2020.

Dne 14. ledna 2014 v Norimberku zvolili členové EBA Dr. Jana Štambaského novým prezidentem asociace. Nahradí tak v této pozici Dr. Arthura Wellingera, který funkci zastával minulých pět let. Novým výkonným členem rady asociace byl také zvolen David Colins z Renewable Energy Association ze Spojeného království. „Cítím, že EBA je nyní dostatečně vyspělá, aby mohla pokračovat ve své misi pod novým vedením s mladým a dynamickým předsednictvem, “ řekl Wellinger na valném shromážděn a dodal: „Zanechávám asociaci v dobrých rukou.“ V roce 2014 uplynulo pět let ode dne, kdy se jedenáct národních asociací rozhodlo založit Evropskou bioplynovou asociaci a od té doby bylo vykonáno ohromné množství práce pro podporu tohoto sektoru. Na konci září 2014 bude EBA prezentovat své úspěchy i vize pro celoevropský rozvoj bioplynu na své konferenci, kterou pořádá jednou za dva roky. Konference se bude letos konat v Nizozemí. Je to již druhá velká událost asociace a bude se zabývat mimo jiné tématem produkce a využití biomethanu, digestátu jako hnojiva a zlepšování efektivity výroby bioplynu. Výzva k předkládání posterů již byla ohlášena; vyzýváme akademiky a především studenty, aby na výzvu odpověděli. Více informací naleznete na www.BiogasConference.eu.

O Evropské bioplynové asociaci (EBA)

Evropská bioplynová asociace (EBA) byla založena 3. února 2009 jako belgická nezisková organizace, která si dává za cíl propagaci udržitelné výroby bioplynu a jeho využívání v Evropě. Členy EBA jsou v současnosti národní bioplynové asociace, instituty a společnosti z 26 zemí Evropy. EBA spojuje velké množství těch nejzkušenějších evropských expertů z oblasti bioplynu a pyšní se i zkušenými a kvalifikovanými zaměstnanci, kteří poskytují legislativní rady, know-how a informace potřebné k podpoře prospěšných právních předpisů a rámcových podmínek pro sektor výroby bioplynu.

Zdroj: Tisková zpráva

 

Nový prezident EBA přednesl nejnovější statistiky   |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz