Obnovitelné zdroje v ČR předstihly černé uhlí

Obnovitelné zdroje v ČR předstihly černé uhlí

sobota, 30. dubna 2011

V únoru letošního roku dosáhly obnovitelné zdroje energie v ČR svého prvního historického milníku. Obnovitelné zdroje v tomto měsíci poprvé vyrobily více elektrické energie, než jaká byla produkce elektřiny z černého uhlí, jednoho z "klasických" konvenčních zdrojů energie.

Černé uhlí patří mezi základní pilíře výroby elektrické energie v regionu střední a východní Evropy a v některých rozvojových ekonomikách. Ekologicky šetrný zemní plyn, který je využíván především v západní Evropě, předstihly obnovitelné zdroje v ČR dnes již téměř pětinásobně.

Celková měsíční hodnota výroby elektřiny z černého uhlí dosáhla 566 GWh. Obnovitelné zdroje energie pak vykázaly celkově téměř 588 GWh. Desetiprocentní podíl z toho představuje výroba elektřiny z bioplynu. „Další významnou metou, která čeká na překonání, je energie z jádra,“ vyzývá Jan Štambaský, člen představenstva Evropské bioplynové asociace a dodává: „dnes totiž obnovitelné zdroje dosahují již na 20 % její produkce.“

Zdroj: statistické údaje ERÚ, k 28.2.2011

Ke stažení:

Obnovitelné zdroje v ČR předstihly černé uhlí  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz