Ohlédnutí za Lipskem

sobota, 6. února 2010

Minulý týden proběhla v německém Lipsku vedle mezinárodní výstavy a výročního zasedání Fachverband Biogas e.V. také mezinárodní konference a výstava s podtitulem "Bioplyn - energie příštích generací". Konferenci slavnostně otevřeli Josef Pellmeyer, prezident Německé bioplynové asociace a Jan Štambaský, vedoucí odboru mezinárodních vztahů CzBA.

Prezident Pellmeyer ve svém projevu vyzdvihl úlohu bioplynu pro rozvoj venkova v celoevropském kontextu. "Bioplyn najde své uplatnění nejen při výrobě elektřiny a tepla, ale také jako automobilové palivo a důležitý prvek rozvoje venkovských oblastí. Výroba bioplynu nekonkuruje výrobě potravin, ale dává možnost každému farmáři a zemědělství jako celku dlouhodobou vizi a jistotu stability", prohlásil Pellmeyer. Jan Štambaský ve svém příspěvku potvrdil zájem CzBA o spolupráci s německými kolegy na společném postupu při rozvoji tohoto oboru, a to nejen ve svých domovských zemích ale po celé evropě.
 
V rámci lipské akce se 2. února uskutečnila také první řádná valná hromada Evropské bioplynové asociace (EBA). Prezident asociace Dr. Arthur Wellinger přivítal všechny přítomné členy této celoevropské organizace sdružující profesní organizace a firmy z celé Evropy. Členové představenstva pak seznámili přítomné s výsledky své činnosti v prvním roce existence této nové, ale velmi progresivní organizace. Hlavní část zprávy se týkala aktivní účasti při formování politiky EU v oboru bioplynu. Následně proběhla volba představenstva asociace, kdy k obhájeným postům stávajícího vedení přibyli ještě kolegové z Maďarska a Francie. Složení představenstva na funkční období 2010 - 2013 je následující:

 • Arthur Wellinger (Švýcarsko) - prezident EBA
 • Harm Grobruege (Německo) - víceprezident EBA
 • Franz Kirchmeyr (Rakousko) - člen představenstva EBA
 • Piero Gattoni (Itálie) - člen představenstva EBA
 • Attila Kovacs (Maďarsko) - člen představenstva EBA
 • Jean-Claude Verchin (Francie) - člen představenstva EBA
 • Jan Štambaský (CzBA, Česká Republika) - člen představenstva EBA


Související odkazy:

Ohlédnutí za Lipskem | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz