IMG_5002
IMG_20191003_101303
IMG_4994
IMG_4986

Ohlédnutí za XIX. ročníkem bioplynové konference v Třeboni

středa, 16. října 2019

Na tradiční konferenci CzBA v Třeboni se jako obvykle sešlo téměř 200 zájemců o obor. Vyslechli si hned od čtvrtečního rána řadu podnětných příspěvků – od stručného souhrnu podmínek pro obchodování s biometanem, přes plány na jeho využití v dopravě (Národní akční plán Čistá mobilita), připravované podpory pro obnovitelné zdroje až po proces hodnocení překompenzace a jeho dopady pro bioplynový sektor. Nechyběly ani nové trendy a povinnosti BPS v oblasti ochrany ovzduší či praktické rady, jak řešit obnovu kogeneračních jednotek. Tento blok byl zařazen jako workshop projektu H2020 REGATRACE.

Čtvrteční odpoledne se věnovalo spíše praktickým radám, jak v oblasti prodlužování životnosti kogeneračních jednotek, tak pro provozování odpadářské bioplynové stanice, snížení negativních dopadů opakovaného vyvážení digestátu na kvalitu půdy a zvýšení účinnosti digestátu jako hnojiva, využití odpadního tepla z BPS pro výrobu sladu či úspornému chlazení. S ohlasem se setkaly zprávy z instalace a zahajování provozu první technologie na upgrading bioplynu v ČR nebo zkušenosti provozovatelů BPS na Slovensku. Následoval společný diskuzní večer v restauraci Rybářská bašta v hotelu Svět naplněný rozhovory a přátelskými setkáními.

Páteční blok pak upozornil na jednu z posledních šancí získat podporu na vyvedení tepla z BPS, předestřel zkušenosti s provozem bateriového úložiště v Mydlovarech, doporučil správný výběr chladicí kapaliny, osvětlil výrobu biouhlu z digestátu a nevynechal ani výsledky probíhajícího výzkumu VŠCHT k biologické konverzi energeticky bohatých plynů na biometan a její začlenění do BPS a ČOV. Upozornění byli všichni také na desetileté výročí BPS Třeboň.

Podle reakcí zúčastněných byla i tato konference úspěšná a přínosná. Tým CzBA se bude těšit na setkání s Vámi na jejím jubilejním XX. ročníku, který se uskuteční opět za rok, v Třeboni, a to od 8. – 9. října 2020.

konference@czba.cz

Partneři XIX. ročníku konference:

                            
 

 
 .           

 

                 

Ohlédnutí za XIX. ročníkem bioplynové konference v Třeboni  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz