BioConstruct_Bissendor_opt

Ostrý pokles na německém trhu s bioplynovými stanicemi

středa, 3. července 2013

Bioplynová asociace (FvB, Fachverband Biogas) vyhodnotila údaje z odvětví za rok 2012 a vzniklou situaci nazvala „vystřízlivěním“.

Poté, co asociace FvB získala průzkumy z jednotlivých spolkových zemí, oznámila, že bylo v roce 2012 nově postaveno pouze 340 instalací. To je téměř o 74 % méně než v předchozím roce. Podle dostupných informací bylo k 31. 12. 2012 celkem v Německu 7 515 bioplynových stanic s celkovou instalovanou kapacitou ve výši 3 352 MWel.

V dalším roce by podle FvB mělo přibít 177 MWel, které by však měly být poprvé v historii z větší části získány navyšováním kapacity stávajících provozů, spíše než stavbou nových zařízení.

Ostrý pokles na německém trhu s bioplynovými stani  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz