inspekcni-organ

Potřebujete (re)kolaudovat či jinak změnit provoz BPS?

pondělí, 15. ledna 2018

V poslední době se množí případy, kdy je potřeba s bioplynovou stanicí podniknout zásadnější kroky. Existují stále ještě bioplynové stanice, které přes několik let provozu nemají kolaudační rozhodnutí. Může za tím stát lajdácký přístup provozovatele, technické či externí překážky. Pro řádné provozování této náročné technologie však je nutné mít všechny dokumenty v pořádku, což v případě kolaudace znamená výrazný objem velmi odborné práce. Ne vždy je k dispozici stále původní dodavatel, pak může nastoupit Inspekční orgán Mostecké montážní (MMIO).

Podobná situace nastává také v případě, kdy je bioplynová stanice naopak určitou dobu mimo provoz. Během dlouhodobé odstávky dochází k průběžným změnám v technologii i celém areálu, po zprovoznění je tak velmi důležité provést kompletní revize technické i revize dokumentace, nastavit správně nový systém práce, procesní přístup apod. Zároveň se tak zkontroluje i soulad se stávající legislativou. I pro takové služby je zde MMIO.

Inspekční orgán Mostecké montážní vznikl za účelem vnést do provozování technických zařízení povědomí o povinnostech provozovatelů a zároveň nabídnout alternativu k tradičním subjektům, jakými jsou např. TIČR nebo TÜV či další instituce. Náš inspekční orgán je tu převážně pro ty, kteří nějaká zařízení provozují a mají s nimi menší či větší problémy, a to jak po stránce provozní, tak po stránce dokumentační. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem našich inspektorů z oblasti chemie, bioplynu a těžkého průmyslu jsme schopni pomoci například s tvorbou provozní dokumentace (počínaje výchozími revizemi a konče provozními předpisy) či s inspekcí prováděné údržby a servisních prací. V neposlední řadě provozovatelé v naší péči oceňují technické audity, které jsou prováděny na úrovni inspekcí či obsahově znaleckých posudků. Tyto audity mají tu přidanou hodnotu, že v případě nalezení neshody či nedostatků doporučujeme konkrétní nápravná opatření.

 

Potřebujete (re)kolaudovat či jinak změnit provoz BPS?  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz