Pozvánka na 4. ročník konference ANAEROBIE 2015

pondělí, 8. června 2015

CzBA si Vás dovoluje pozvat na konferenci o anaerobních technologiích – ANAEROBIE 2015, která se uskuteční ve dnech 21. - 22. října 2015 tradičně v Klatovech.

Za čtyři roky, které uplynuly od poslední anaerobní konference, došlo k dalšímu rozvoji a získávání nových poznatků o anaerobních technologiích a také k jejich novým realizacím. Připravovaná konference ANAEROBIE 2015 navazuje na tradici našich anaerobních konferencí a je již devátou v řadě (Klatovy 2011, Klatovy 2005, Klatovy 2001, Třeboň 1998, Olomouc 1995, Praha 1991, Teplice 1986, Pardubice 1985).

ANAEROBIE 2015 bude vhodnou příležitostí pro všechny současné i budoucí provozovatele anaerobních technologií, výzkumníky, projektanty, studenty a všechny zájemce o anaerobní procesy k výměně zkušeností a seznámení se s trendy rozvoje tohoto oboru doma i v zahraničí.

Konference se koná pod sponzorskou záštitou a technickým zabezpečením firmy K&K Technology a.s., která v těchto dnech slaví 25 let svého působení v oblasti technologie ochrany prostředí.

Závazná přihláška na konferenci, objednávka ubytování, přihláška firemní prezentace, posteru, inzerátu ve sborníku a objednávka sborníku je k dispozici na adrese: www.czwa.cz

 

 

Pozvánka na 4. ročník konference ANAEROBIE 2015  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz