quo

Pozvánka na diskuzi o státní energetické koncepci

úterý, 19. listopadu 2013

Diskuse pod názvem "Quo vadis státní energetická koncepce?" se koná 5. prosince od 16 hodin v domě ČSVTS na Novotného lávce 5 v Praze.

V moderované debatě vystoupí: Lenka Kovačovská z Ministerstva průmyslu a obchodu, Petr Vymazal z firmy Amec s.r.o., která zpracovala hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, ekonom Jan Ondřich z Candole Partners, ekonomický analytik J&T Michal Šnobr, energetický analytik Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost a vedoucí energetických projektů Greenpeace ČR Jan Rovenský.

V přiložené pozvánce najdete podrobnosti. 

Návrh státní energetické koncepce nyní prochází procesem hodnocením vlivů na životní prostředí. Jeho výsledkem bude stanovisko Ministerstva životního prostředí, bez nějž vláda nemůže koncepci finálně schválit.

Stanovisko musí zohlednit připomínky předložené veřejností v průběhu posuzování. Proto pro Vás nevládní organizace připravily webový portál www.energetickakoncepce.cz, kde najdete cestu k projednávaným dokumentům, ale také možnost posílat zásadní připomínky připravené odborníky zapojených organizací.

Svá vlastní vyjádření můžete zasílat až do 11. prosince také na adresu info@mzp.cz. Další projednání koncepce a hodnocení vlivů na životní prostředí organizované MPO k získání názorů veřejnosti se koná 21. listopadu 2013 od 15 hodin v Kongresovém sálu interhotelu Ambassador v Praze, Václavské nám. 5 – 7.

Pozvánka na diskuzi o státní energetické koncepci  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz