Pozvánka na valné shromáždění CzBA 2018

úterý, 24. dubna 2018

Valné shromáždění České bioplynové asociace z.s., které se uskuteční ve středu dne 23. 5. 2018 od 9:30 hodin v prostorách knihovny Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT v Praze 6, Technická 3, Budova B, 1. patro, č. místnosti 116.

Navržený program:

 • Ustavení VS
 • Projednání a schválení zprávy o činnosti za rok 2017, včetně revizní zprávy
 • Schválení hospodaření za rok 2017 a rozpočtu na rok 2017
 • Aktuální stav oboru, včetně situace v EU a strategie asociace
 • Aktuální stav a plán činnosti na rok 2018 - projekty, akce
 • Volba členů představenstva a revizní komise
 • Diskuze a náměty
 • Závěr

V případě, že nemáte možnost účastnit se osobně, je možné delegovat Vaše hlasovací právo pomocí plné moci, jejíž vzor přikládáme taktéž. Současně si Vám dovolujeme sdělit, že hlasovací právo na valném shromáždění má pouze činný člen s uhrazeným členským příspěvkem na rok 2018, který je možné stále ještě zaplatit. Zpráva o hospodaření bude k dispozici nejpozději týden před jednáním a bude rozeslána e-mailem.

Dovolujeme si Vás požádat o potvrzení účasti e-mailem na info@czba.cz nejpozději do 20.5. 2018.
 
Ke stažení:
 
 

 

 

Pozvánka na valné shromáždění CzBA 2018 | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz