Biogas-and-biomethane-supply-chains

Pozvánka na workshop R2Gas: Biomethane – The most evident renewable fuel today

neděle, 26. března 2023

Vzhledem k současné omezené dostupnosti zemního plynu z Ruska je o biometan stále větší zájem. S návrhem programu Fitfor55 a následnými programy balíčku REPowerEU se význam biometanu dostal opět do popředí politického zájmu s cílem vyrobit ho do roku 2030 přibližně 35 miliard m3. Stále však zbývá překonat několik překážek.

Na workshopu s názvem "Biomethane – The most evident renewable fuel today", který se bude konat ve Vídni (Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3; 8. patro) dne 25. dubna 2023 vystoupí zkušení odborníci, kteří odprezentují aktuální situaci, potenciál a limity výroby biometanu včetně obchodních příležitostí. Na workshopu se mimo jiné setkáte i s naším zástupcem. S prognózou nabídky a poptávky po biometanu v Evropě v letech 2022 - 2030 účastníky seznámí Dr. Jan Štambaský, viceprezident R2Gas a člen představenstva CzBA.

Program workshopu (pdf)

Účastnický poplatek:

  • 130 EUR + DPH (pokud se vztahuje) pro účastníky registrované do 28. února 2023
  • 170 EUR + DPH (pokud se vztahuje) pro účastníky registrované po 28. únoru 2023

Účastnický poplatek zahrnuje oběd, přestávky na kávu a nápoj na rozloučenou a je splatný bankovním převodem do 21. dubna 2023 na základě faktury vystavené společností R2Gas po registraci (registrace ani platba na místě již nebude možná.)

Registrace a více informací zde.

Pozvánka na workshop R2Gas: Biomethane – The most evident renewable fuel today  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz