IMG_9834

Pozvánka na zemědělský veletrh CASPIAN AGRO v Azerbajdžánu, 15. - 17.5. 2024

pondělí, 5. února 2024

Ministerstvo zemědělství ČR spolu se Zastupitelským úřadem v Baku zvou české firmy k účasti na společné expozici na prestižním mezinárodním zemědělském veletrhu CASPIAN AGRO, který se uskuteční ve dnech 15. - 17. 5. 2024 v Baku (Ázerbájdžán).

Veletrhu CASPIAN AGRO se mohou české firmy účastnit formou společného stánku podpořeného v rámci Projektu na podporu ekonomické diplomacie ze strany Ministerstva zemědělství ČR.

Veletrh Caspian Agro, který se koná v Baku ve dnech 15. – 17. května 2024, je největším zemědělským veletrhem na Jižním Kavkaze, Jedná se již o 17. ročník této úspěšné výstavy, která je navíc propojena
s 29. ročníkem Mezinárodního potravinářského veletrhu InterFood Azerbaijan. V roce 2023 na veletrhu vystavovalo 318 společností z 24 států na ploše 13 522 m2. Akci navštívilo téměř 11 000 návštěvníků. Oficiálními partnery veletrhu jsou Ministerstvo zemědělství Ázerbájdžánu, Agentura pro rozvoj malých a středních podniků, AZPROMO nebo Food Safety Agency. Projekt je zacílen na podporu vstupu menších a střední zemědělských firem na ázerbájdžánský, jihokavkazský a středoasijský trh a umožní českým společnostem představit své produkty v daném regionu. Více informací k veletrhu na webu: https://caspianagro.az/.

Plánovaná česká expozice navazuje na loňskou úspěšnou účast, v rámci které se aktivně na veletrhu prezentovalo 7 českých společností.

Pro zájemce z řad českých podnikatelů zajistí Zastupitelský úřad Baku zázemí pro účast na společném českém stánku. Z prostředků projektu na podporu ekonomické diplomacie budou hrazeny společné výdaje (úhrada pronájmu výstavní plochy a registračního poplatku, dále pak úhrada stavby stánku a vybavení, reklamních polepů stánku, katalogů a dopravy v místě). Předpokládaná celková plocha stánku bude cca 40 m2. Firmy si samostatně hradí náklady spojené s fyzickou účastí na tomto veletrhu - cestovní náklady a ubytování zastupujících osob, dopravní a celní náklady na prezentované produkty a nadstandardní vybavení výstavního prostoru či individuální služby.

Vyplněnou přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství a ZÚ Baku na veletrhu CASPIAN AGRO BAKU 2024 je nutno zaslat nejpozději do 15. 2. 2024 přímo ekonomickému úseku ZÚ Baku na email: klara.zeldova@mzv.gov.cz a v kopii zástupci Ministerstva zemědělství na email: lukas.hercik@mze.gov.cz; (mobil: +420 724 970 415). Veškeré informace budou současně zveřejněny na www.eagri.cz a na www.mzv.cz/baku/cz/.

Upozornění!

Finální rozhodnutí o konání oficiální účasti bude učiněno na základě dostatečného zájmu firem. V případě velkého zájmu je konečný výběr účastníků ponechán na Ministerstvu zemědělství ČR.

Pozvánka na zemědělský veletrh CASPIAN AGRO v Azerbajdžánu, 15. - 17.5. 2024  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz