Biogas-1536x993

Přeshraniční obchodování s plyny z OZE podpoří dekarbonizaci

pátek, 25. listopadu 2022

Minulý týden se s velkým úspěchem uskutečnila závěrečná konference projektu REGATRACE financovaného EU. Více než 100 účastníků a 20 řečníků se 16. listopadu 2022 sešlo v Bruselu, aby diskutovali o nejnovějším vývoji v podpoře obchodování s biometanem v rámci Evropy. Přeshraniční obchodování s biometanem bude mít zásadní význam pro zajištění toho, aby EU mohla do roku 2030 dosáhnout výroby biometanu v objemu 35 miliard m3.

Zvýšení výroby biometanu na 35 miliard m3 do roku 2030, které navrhuje REPowerEU, podpoří Evropskou unii při dosahování cílů v oblasti klimatu i energetické bezpečnosti. Přeshraniční obchodování s biometanem a dalšími obnovitelnými plyny podpoří dekarbonizaci odvětví plynu na cestě ke klimaticky neutrální Evropě. V květnu 2022 byl REGATRACE v rámci plánu REPowerEU považován za jeden z referenčních projektů inovativních řešení a výzkumu překážek a integrace udržitelného biometanu do plynárenské sítě.

Regulační, technické a ekonomické překážky dnes brzdí nebo dokonce brání vzniku trhu s biometanem v mnoha zemích EU. Konference se zabývala důležitostí uznání ekologické hodnoty biometanu ve všech zemích, aby se usnadnil obchod s biometanem přes hranice států. Technické požadavky pro přeshraniční přenosy biometanu zajišťují systém osvědčení o původu (CoO) ERGaR a systém AIB EECS Gas Scheme. Systém ERGaR CoO usnadňuje přeshraniční obchod s biometanem od roku 2021 a je provozován Evropským registrem obnovitelných plynů (ERGaR) . Od konce roku 2021 do poloviny roku 2022 se množství biometanu přeneseného prostřednictvím systému ERGaR CoO zvýšilo z 30 GWh na 159 GWh.

Projekt REGATRACE, od svého zahájení v červnu 2019, přispěl k vytvoření účinného obchodního systému založeného na vydávání a obchodování se zárukami původu plynů z obnovitelných zdrojů, včetně biometanu. To má zásadní význam pro zajištění jistoty a informací o tom, kde, kdy a jak se obnovitelný plyn vyrábí, certifikáty pro obnovitelné plyny dodávají důvěru v odvětví zelených plynů, podporují výrobce plynu, aby zelený plyn dodávali do sítě, a umožňují výrobcům biometanu prodávat plyn do všech členských států EU.

„REGATRACE připravil půdu pro integrovaná řešení směřující ke společnému evropskému trhu s biometanem a dalšími obnovitelnými plyny. Národní a unijní politici musí vést otevřený dialog s průmyslem výroby a využití biometanu s cílem vytvořit jeden centrální registr, který bude fungovat jako důvěryhodná platforma pro certifikáty na obnovitelné plyny,“ uvádí Stefano Proietti, koordinátor projektu REGATRACE.

www.regatrace.eu
 

Přeshraniční obchodování s plyny z OZE podpoří dekarbonizaci  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz