Příprava nových pravidel provozování distribučních soustav

Příprava nových pravidel provozování distribučních soustav

pátek, 21. října 2011

Česká bioplynová asociace se účastní jednání ČS RES o podobě nových pravidel provozování distribučních soustav elektřiny. Pravidla podrobně definují nové povinnosti plynoucí ze znění Energetického zákona, platného od letošního srpna. Velké změny oproti současnému stavu představují především požadavky výkonové regulace zdrojů. Zde CzBA rázně odmítla navrhované rozdělení výkonových hladin regulace. Po této námitce byla vytvořena speciální kategorie výhradně pro použití na bioplynových stanicích. Navržené výkonové hladiny odrážejí specifické potřeby a možnosti spalovacích motorů kogeneračních jednotek.

Nová pravidla budou předložena Energetickému regulačnímu úřadu 27. října 2011.

Příprava nových pravidel provozování distribučních  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz