1000x1000-1362506766-1000x1000-1361802309-1251722372-ote-res

Problematika vykazování nových kogeneračních jednotek

čtvrtek, 14. března 2013

Řada bioplynových stanic (výroben) provozuje více kogeneračních zdrojů. Dle platné legislativy je každý tento zdroj provozován za jiných podmínek podpory. Např. zdroje uvedené do provozu v roce 2012 mají povinnost vykazovat určitý podíl využitého tepla.

Pokud jde právě o tyto výrobny s více zdroji, není dle informací některých našich členů možné zadávat do informačního systému OTE údaje pro jednotlivé zdroje dle data uvedení do provozu. Vždy je načteno datum uvedené na licenci (tj. první uvedení do provozu). Příkladně výrobna, která provozuje 3 kogenerační jednotky, z toho 2 od roku 2009 a 1 od roku 2012, nemá možnost rozlišit novost třetí kogenerační jednotky a vykázat příslušné hodnoty, které prokazují splnění zákonných požadavků u zdroje uvedeného do provozu v roce 2012.

Na základě našeho dotazu jsme získali od OTE, a.s. (Ing. Petr Bednář) vyjádření:

„To je bohužel problém nesprávně dodaných dat od distributorů. V některých případech se spojovalo více zdrojů do jednoho, ač měly zůstat samostatně, aby bylo možné výkazy správně vyplňovat. U některých bioplynových stanic došlo již k nápravě, ale určitě ještě zbývá hodně zdrojů, které nejsou úplně správně.“

Doporučujeme každému, kdo má podobný problém, napsat na e-mail: jandr@ote-cr.cz. Následně bude vše opraveno. 

Problematika vykazování nových kogeneračních jedno  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz