IMG_4961

Program praktického semináře - zelené bonusy 2013

čtvrtek, 29. listopadu 2012

CzBA ve spolupráci s Amper Market a.s. organizuje praktický seminář "Podpora OZE, aneb jak na zelené bonusy v roce 2013".

Akce se uskuteční dne 6. prosince 2012 od 10 hod (prezence od 9:30) v konferenčním centru Vysoké školy chemicko - technologické v Praze (Chemická 952, Praha 4 - Kunratice).

On-line registrace na seminář (kapacita naplněna)
Program a organizační pokyny (pdf)

Partner semináře:

Zájemci budou moci získat přímo v rámci semináře elektronický podpis – kvalifikovaný certifikát potřebný pro komunikaci s OTE a.s. – v případě zájmu je potřeba tento požadavek označit v registračním formuláři.

Pokyny pro zájemce o zřízení el. podpisu na místě

Na semináři budou přítomni zástupci České pošty s mobilním operátorem a tak budou moci pro zájemce na místě vybavit zřízení elektronického podpisu. Kromě vyznačení Vašeho zájmu o tuto službu v on-line registraci je potřeba na místo donést i následující doklady.

V případě právnických osob je potřeba doložit: • již vyplněnou a podepsanou smlouvu od statutárního zástupce organizace
( ve smlouvě musí být žadatel definován jako pověřená osoba, aby mohl vykonávat úkony s tím spojené přímo na místě
 • doklad o právní subjektivitě, kde bude uveden statutární orgán (výpis z OR nebo jiný doklad)

 • doklad totožnosti 
 • vygenerovaná elektronická žádost

 - více viz postup zde

V případě fyzických osob je třeba doložit:

 • doklad o IČ - buď Rozhodnutí o udělení licence či živnostenský list, apod.

 • doklad totožnosti 
 • vygenerovaná elektronická žádost - více viz postup zde

V případě dalších technických dotazů ke zřízení el. podpisu se prosím obracejte na pobočky České pošty provozující službu Czech POINT, e-mailem na adresu postsignum@cpost.cz nebo na zákaznickou linku České pošty 840 111 244.

Program praktického semináře - zelené bonusy 2013 | Aktuality | Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz