Program XIII. ročníku největší bioplynové konference v ČR

pátek, 9. srpna 2013

Program nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších konference věnované bioplynu, která se letos uskuteční ve dnech 10. - 11. října 2013 v Třeboni, je hotov.

Mezi nosná témata XIII. ročníku patří aktuální vývoj legislativy včetně jejího výkladu a dopadů, zvýšení energetické a ekonomické efektivity bioplynových stanic, využití tepelné energie, příprava a zpracová substrátů a tradičně i příklady realizace zajímavých projektů zaměřených na výrobu a využití bioplynu.

Důležitým atributem naší konference je obsahová nezávislost, umožňující objektivně prezentovat aktuální témata spojená s problematikou výroby a využití bioplynu.

    

Konference je určena pro:

  • provozovatele bioplynových stanic
  • investory, projektanty a dodavatele technologií
  • pracovníky státních orgánů
  • pracovníky regionální a místní správy
  • vysoké školy a výzkumné ústavy
  • poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Odborný garant konference: Prof. Michal Dohányos, VŠCHT Praha

Kontaktní informace:

e-mail: konference@czba.cz 
tel.: +420 777 913 083

Partneři

      
 
 
 

Program XIII. ročníku největší bioplynové konferen  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz