Projekt BiogasIN startuje

čtvrtek, 10. června 2010

Ve dnech 10.-11. června 2010 proběhne v chorvatském Záhřebu oficiální zahájení projektu BiogasIN v rámci programu Intelligent Energy Europe. Tento mezinárodní projekt si klade za cíl po dobu 30 měsíců stimulovat rozvoj výroby a využití bioplynu v zemích střední a východní Evropy a to v konsorciu 10 partnerů. Tři z těchto organizací jsou celoevropské asociace, které budou zajišťovat garanci přenosu zkušeností ze západní Evropy a především pak z Německa do 7 cílových zemí. Jejich úkolem bude také koordinovat hladký průběh celého projektu. Hlavními aktivitami projektu jsou pak především odborná školení a semináře pro relevantní úřady státní správy, finanční instituce a investory. Českou republiku v tomto projektu reprezentuje Česká bioplynová asociace.

Projekt BiogasIN startuje  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz