Projekt BiogasIN vydává infomační brožuru v českém jazyce

Projekt BiogasIN vydává infomační brožuru v českém jazyce

úterý, 23. listopadu 2010

Mezinárodní projekt BiogasIN, na kterém CzBA participuje, vydává informační brožuru v české mutaci. Projekt je zaměřen na propagaci výroby bioplynu zapojením klíčových osob a cílových skupin do procesu zvyšování efektivity při povolování a financování výstavby bioplynových stanic.

Hlavní cíle projektu směřují k udržitelným trhům s bioplynem a to prostřednictvím zdůraznění výhod využití bioplynu pro region, zjednodušení povolovacího řízení výstavby bioplynových stanic a vytvořením nových finančních schémat pro tyto investice. Na projektu se podílí 10 partnerů z 9 zemí Evropy.

Související odkazy:

Projekt BiogasIN vydává infomační brožuru v českém  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz