stažený soubor

Projekt E-FIX hledá cesty pro efektivní financování OZE a energetických úspor ze soukromých zdrojů

pátek, 13. prosince 2019

Na realizaci projektu E-FIX (Energy FInancing miX) se podílí partneři z oblasti soukromého financování a energetiky ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, Gruzie a Arménie. Projekt E-FIX cílí především na běžné majitele nemovitostí, kde je významný potenciál pro realizaci energetických úsporných opatření (EE) i instalace technologií obnovitelných zdrojů (OZE).

Účelem projektu je příprava a realizace inovativních způsobů financování projektů OZE a EE v jednotlivých členských zemích. Mezi hlavní nástroje patří EPC (Energy Performance Contracting - Energetické služby se zárukou), leasing a crowdfunding („davové financování“). V jednotlivých zemích jsou tyto nástroje na různých úrovních rozvoje a účelem projektu tak je i přenos know-how. Čeští zástupci projektu JAIP (Jihočeská agentura pro podporu inovací, o.p.s.) a Ekoport z.s., proto například  poskytovali informace o EPC, které je v ČR poměrně rozšířené.

Jako optimální inovativní nástroj pro ČR byla zvolena specifická forma crowdfundingu (CF), a to charitativní CF. V rámci projektu bude v první čtvrtině roku 2020 spuštěna dárcovská kampaň, jejímž účelem bude zisk prostředků pro spolufinancování projektů na zlepšení energetické situace budov spravovaných Diakonií Českobratrské církve evangelické. Konkrétně se jedná o zařízení Diakonie Litoměřice a Krabčice. V Litoměřicích se soustředí na pracovní a společenské uplatnění dospělých lidí se zdravotním či sociálním handicapem, což zahrnuje centrum denních služeb, domov pro matky s dětmi, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny a další služby. V Krabčicích poskytují služby seniorům, se zaměřením na Alzheimerovu nemoc.

Spojení financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů s pomocí potřebným vnímáme jako win-win řešení, které pomáhá lidem i životnímu prostředí. Máte-li zájem o bližší informace nebo zapojení do připravovaných kampaní, neváhejte nás kontaktovat mailem na adresu info@ekoport.cz.

Projekt E-FIX hledá cesty pro efektivní financování OZE a energetických úspor ze soukromých zdrojů  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz