Provoz anaerobní digesce přeměnuje organický odpad na elektrickou energii

Provoz anaerobní digesce přeměnuje organický odpad na elektrickou energii

neděle, 10. července 2011

Dne 10.6.2011 byl slavnostně uveden do trvalého provozu nový závod společnosti Bio Servis Benešov spol. s r.o. (BSB) za přítomnosti Karla Šebka, (senátor Senátu ČR), Jaroslava Hlavničky (starosta města Benešov), Dr. Nikolause Seiwalda (rakouský obchodní rada v Praze), Bohumila Rataje (jednatel společnosti Technické služby Benešov s.r.o.), Reinharda Göschla (výkonný ředitel společnosti IuT Group) a Martina Götze (jednatel společnosti BSB).

Joint-venture společností Technické služby Benešov s.r.o. a IuT Group obdržel povolení k trvalému provozu po dvou letech výstavby a dvou letech zkušebního provozu a je připraven zpracovávat až 100 t organického odpadu denně ke konverzi na elektrickou energii (až 1,0 MWel) prostřednictvím nově vyvinutého procesu anaerobní digesce (ADOS proces).

“Prostřednictvím této investice je benešovský region dobře připraven na vzrůstající požadavky na nakládání s organickými odpady z domácností”, sumarizuje Reinhard Göschl výhody zařízení, vybudovaného k podpoře úsilí ČR snižovat emise CO2. “Přesto to bude trnitá cesta k dosažení všech ekonomických cílů zařízení vzhledem k tomu, že se v České republice opozdilo přijetí a implementace evropské legislativy v odpadovém hospodářství, kde se stále podporuje odstraňování organických odpadů na nízké úrovni namísto využití jeho energetického potenciálu.”.

Senátor Karel Šebek řekl, že je “… hrdý, že mohl přispět k takto do budoucnosti orientovanému projektu.” a “… rozhodně podpoří úsilí  Bio Servisu Benešov dosáhnout nezbytného legislativního rámce”. Senátor avizoval návštěvu zainteresovaných členů Senátu ČR k urychlení schválení příslušných zákonů.  

Dr. Nikolaus Seiwald vyzdvihl excelentní vztahy mezi Českou republikou a Rakouskem s tím, že ČR je čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem Rakouska, zatímco Rakousko je naprosto nejvýznamnějším zahraničním investorem v ČR. Zvláště v oblasti environmentálních technologií a nakládání s odpady má vzájemná spolupráce dlouhou tradici a je dlouhodobě úspěšná. “Češi a Rakušané mají mnoho společného v historii i současnosti. To je zdravý základ pro vzájemnou důvěru, což je zase základní potřeba pro dobré vztahy.” 

Bohumil Rataj, jednatel společníka Bio Servisu, Technických služeb Benešov, potvrdil zájem města podporovat rozvoj společnosti a je pyšný na to, že “… více než 50% městského komunálního odpadu bylo zpracováno v tomto závodě. To je významný příspěvek ke snížení emisí CO2…”. 

Tento proces byl vyvinut rakouskou společností Innovation und Technik GmbH a kombinuje výhody několika standardních procesů s cílem dosáhnout optimální účinnosti přeměny energie a  flexibility krmení. 

Investice přibližně 250 mil. Kč zahrnuje třídicí linku na odpady, linku na předúpravu organických odpadů, vlastní linku anaerobní digesce, kogenerační jednotky a kompostárnu s veškerým nezbytným příslušenstvím jako systém odsávání, hygienizační jednotky pro zpracování vedlejších živočišných produktů, odstředivku k odvodnění kalů, laboratoř apod.

Provoz anaerobní digesce přeměnuje organický odpad  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz