300x300-1339146236-1000x1000-1335380562-eru-logo-res

Průběžné hodnocení výroby elektřiny z bioplynu za 1. čtvrtletí 2015

středa, 17. června 2015

Energetický regulační úřad již zveřejnil měsíční statistiky výroby elektrické energie za březen 2015, a tak Vám přinášíme aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu v prvním čtvrtletí roku 2015 (k 31. 3. 2015).

Celková výroba elektrické energie za první tři měsíce roku 2015 vzrostla o 2,4 % oproti stejnému období loňského roku a dosáhla 24 231,4 GWh.

Množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie v prvním čtvrtletí2015 vzrostlo o 13 % oproti stejnému období loňského roku. OZE se v březnu tohoto roku podílely na celkové výrobě elektřiny 11,6 %, oproti březnu 2014, kdy to bylo 11,0 %.

Bioplyn se na celkové výrobě energie v březnu podílel 2,8 %. Zemní plyn se na celkové výrobě elektřiny podílel 2,0 %. Podíl bioplynu na celkové výrobě energie z OZE v březnu 2015, stejně jako v březnu loňského roku, dosahoval téměř 24%.

Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na celkové brutto výrobě energie z OZE v prvním čtvrtletí roku 2015 je graficky znázorněn na obr. 1.

Zdroj: ERÚ

Průběžné hodnocení výroby elektřiny z bioplynu za 1. čtvrtletí 2015  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz