logo_biosurf-02

Průzkum trhu s biometanem

čtvrtek, 2. června 2016

Jedním z hlavních úkolů Evropské bioplynové asociace (EBA) je podpořit vznik celoevropského trhu s biometanem. V rámci této práce potřebuje EBA získat informace o současné úrovni přijetí biometanu na trhu.

V období mezi 15. dubnem a 30. červnem 2016 provádí EBA průzkum evropského trhu a rádi bychom Vás tímto požádali o pomoc.

Hlavním cílem průzkumu je zhodnotit připravenost existujících a potenciálních spotřebitelů biometanu platit příplatek nad rámec ceny dodávek zemního plynu a ocenit tak skutečnou hodnotu biometanu (“bio”, obnovitelný, udržitelný, šetrný k životnímu prostředí).

Dotazníkové šetření je prováděno mezi soukromými spotřebiteli a podniky, které používají zemní plyn/ biometan k různým účelům. V této souvislosti si Vás dovolujeme požádat o podporu při distribucí dotazníku mezi Vaše kontakty. Vyplnění elektronického dotazníku zabere 5 – 10 minut.

Webová stránka průzkumu trhu s biometanem: http://www.ebasurvey.eu/

Průzkum trhu s biometanem  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz