1251722372_OTE_2

Průzkum zájmu o seminář k zeleným bonusům v roce 2013

úterý, 13. listopadu 2012

Nový zákon o podporovaných zdrojích energie přinesl zásadní změnu ve vyplácení zeleného bonusu výrobcům elektřiny z OZE.

Jak jste již jistě byli informováni ze strany distributorů elektřiny, přechází povinnost vyplácet zelený bonus na operátora trhu, tedy OTE, a.s. Podmínkou je však registrace a přihlášení se do jejich systému, což vyžaduje kromě získání elektronického podpisu také následné vykazování prostřednictvím tohoto systému. 

Česká bioplynová asociace by ráda pro Vás, provozovatele bioplynových stanic, připravila seminář k této problematice, kde by byla vysvětlena zástupci Energetického regulačního úřadu teoretická stránka, následně pak i praktická stránka tohoto procesu. 

Měli byste zájem o účast na takovém semináři?

Pokud ano, vyplňte nejpozději do 16.11. 2012 tento krátký dotazník a my se pro Vás pokusíme tuto akci uspořádat v nejbližších dnech!

Pro více informací jsme k dispozici na e-mailovém kontaktu: info@czba.cz

Průzkum zájmu o seminář k zeleným bonusům v roce 2  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz