image002

První biometanová stanice na Slovensku

středa, 20. dubna 2022

Bioplynová stanice Jelšava se stala průkopníkem nového směru výroby a využití obnovitelného zdroje energie, který pomůže k „ozeleňování“ Evropy. Jako první ze stovky bioplynových stanic na Slovensku začala vyrábět a vtláčet biometan do plynárenské sítě.

Celoevropským trendem je omezovat fosilní zdroje energie a více využívat obnovitelné zdroje. Mezi nejefektivnější možnosti patří biometan, který přináší nejvyšší úspory emisí skleníkových plynů ze všech biopaliv. S využitím biometanu se počítá zejména v „ozeleňování“ dopravy. Pomoci by ale mohl i s dekarbonizací teplárenství a výroby elektřiny. Biometan vyrobený z odpadů v bioplynové stanici navíc pomáhá řešit nakládání s bioodpady obcí a měst a stává se tak důležitou součástí cirkulární ekonomiky.

Bioplynová stanice Jelšava využívá pro upgrading bioplynu na biometan membránovou separaci. Jedná se o holandskou technologii Bright Biomethane, která má třístupňové čištění pomocí membrán. Do procesu čištění vstupuje bioplyn s obsahem metanu 50 – 55 % a výstupním produktem po vyčištění je biometan s až 98 % podílem metanu.

Technologické schéma

Provozovatel bioplynové stanice Jelšava v okrese Revúca - společnost PM, s.r.o. pracovala na úpravě bioplynky pro výrobu biometanu několik let. Výhodou projektu je existence vysokotlakého potrubí SPP - distribuce v bezprostřední blízkosti biometanové stanice, do kterého je vyrobený biometan vtlačován. Před samotným vtlačováním biometanu do sítě musí být kromě požadované hodnoty obsahu CH4 splněna ještě podmínka dodržení hodnoty spalného tepla zemního plynu, podle aktuálních parametrů v síti. K tomu slouží tzv. propanizace. Do biometanu se přimíchává propan, aby se zvýšilo spalné teplo, tedy energetická hodnota.

Na Slovensku bylo postaveno 108 bioplynových stanic, které vyrábějí elektrickou energii a teplo. Po rozšíření technologie by mohly vyrábět biometan. Podle analýzy Slovenského plynárenského svazu je asi třetina v efektivním dosahu plynárenské soustavy a je tedy reálně připojitelná. Na projektu v Jelšavě se podílela česká firma GASCONTROL.

Také v České republice vznikají podobné projekty. Aktuálně například Energetické centrum Horní Suchá na Karvinsku - moderní závod využívající materiálově i energeticky bioodpad k výrobě paliva druhé generace a koncentrovaného organického hnojiva. Zpracovatelská kapacita závodu má být až 20 tisíc tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí přibližně 3,0 miliony m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva. 

První biometanová stanice na Slovensku  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz