Nordsol-fly-over

První instalace bio-LNG v Holandsku

úterý, 24. listopadu 2020

Společnosti Renewi, Nordsol a Shell zahájily výstavbu prvního produkčního zařízení bio-LNG v Amsterdamu. Nová instalace podstatně rozšiřuje stávající technologii na zpracování potravinářských odpadů ze supermarketů.

S investicí několika milionů bude technický partner Nordsol první, kdo v Nizozemsku vyrobí bio-LNG a zároveň položí základy pro rozvoj národního programu produkce bio-LNG.

Každý ze tří iniciátorů má v novém řetězci zpracování odpadu svou roli. Společnost Renewi se zabývá sběrem organického odpadu po celém Nizozemsku. Patří sem např. produkty s prošlou dobou trvanlivosti, které se následně pomocí anaerobní digesce přeměňují na bioplyn. Ten pak technologicky upravuje společnost Nordsol na výsledný bio-LNG. Shell pak výsledný produkt distribuuje na svých plnicích stanicích LNG. 

Ve srovnání s naftou má bio-LNG nižší emise CO2. Bio-LNG se navíc vyrábí z organického odpadu, nikoli z fosilních zdrojů a bude v příštích letech hrát klíčovou roli při zvyšování udržitelnosti těžké silniční a vodní dopravy, vzhledem k obtížné elektrifikaci těchto segmentů. 

V zařízení Nordsol se bioplyn extrahovaný z organického odpadu přeměňuje na bio-LNG a kapalný bio-CO2. Bioplyn se skládá z přibližně 60% metanu a 40% oxidu uhličitého (CO2). Tato technologie umožňuje účinně oddělit čistý metan z bioplynu a zkapalnit ho na výsledný bio-LNG. Vedlejší produkt CO2 je znovu použit na trhu, a proto zajišťuje i neutrální bilanci CO2.

Instalace bude uvedena do provozu za rok s předpokládanou produkcí 3,4 kt bio-LNG ročně. To umožňuje více než 13 milionů kilometrů neutrální jízdy s CO2

Zdroj: Tisková zpráva

První instalace bio-LNG v Holandsku  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz