logo

Publikace mezinárodního projektu BiogasHeat

úterý, 16. dubna 2013

Dnešním dnem (16.4. 2013) bylo při příležitosti konání konference BIOPLYN 2013 v Českých Budějovicích představeno české vydání nové publikace „Udržitelné využívání tepla z bioplynových stanic“, která vznikla v rámci mezinárodního projektu BiogasHeat.

Projekt iniciovalo společně deset organizací z deseti zemí EU s cílem napomoci investorům a provozovatelům existujících i budoucích výroben bioplynu v hledání možností jeho efektivnějšího užití – nikoliv pro přednostní výrobu elektřiny, ale plnohodnotnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla („KVET“).

Právě v letošním roce se tato problematika stává v ČR v důsledku změn v podmínkách provozní podpory významným faktorem při rozhodování o lokalizaci a velikosti nových projektů BPS. Komplikuje to sice investorům „život“, objektivně to lze ale považovat za pozitivní krok. 

I u stávajících projektů lze však při podrobnější analýze vždy nalézt nějaký způsob, kterým je možné ekonomicky efektivně alespoň část z přebytků tepla z bioplynové kogenerace účelně využít. Nelze přitom vyloučit, že v příštích letech bude i pro stávající stanice výše zeleného bonusu za tzv. vysokoúčinnou KVET navýšena pro posílení motivace učinit je efektivnějšími. 

Publikace projektu BiogasHeat

Pro přípravu publikace byly využity převážně poznatky a příklady ze SRN, kde je dnes největší trh výroby a užití bioplynu v Evropě. Příručka přináší řadu zajímavých řešení, kterými se mohou zájemci z řad současných i budoucích investorů či provozovatelů stanic volně inspirovat. A co víc, za odborné pomoci lokálního člena konsorcia projektu BiogasHeat posoudit a následně třeba i realizovat. V ČR tuto podporu bude poskytovat společnost SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 

V případě zájmu je nutné nejprve vyplnit úvodní dotazník, jehož elektronickou kopii naleznete na konci článku, a zaslat na níže uvedené kontakty SEVEn.

S využitím uvedených dat pracovníci SEVEn vypracují – pro celkem až deset projektů –  bezplatné posouzení relevantních možností a porovná objektivně jejich technické a ekonomické předpoklady a efekty.

Naše asociace je partnerem této iniciativy a tak našim členům tuto jedinečnou možnost doporučujeme využít.

Kontaktní spojení:

Ing. Tomáš Voříšek
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Americká 579/17, 120 00 Praha 2
Email: tomas.vorisek@svn.cz, Tel.: 224 252 115, Internet: www.svn.cz

Ke stažení: 

Úvodní dotazník pro možnou spolupráci v rámci projektu BiogasHeat

Publikace mezinárodního projektu BiogasHeat  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz