REA logo-res

REA se na konferenci dohodla o spolupráci EBA

neděle, 3. března 2013

Asociace pro obnovitelné zdroje (REA) odsouhlasila s prezidentem Evropské bioplynové asociace (EBA), Arthurem Wellingerem, že na celoevropské úrovni posílí pracovní vztahy a společně se budou věnovat některým klíčovým problémům.

Dohoda byla uzavřena po každoročním valné hromadě EBA, která proběhla 30. ledna 2013 na konferenci a výstavě „Bioplyn“ v německém Lipsku.

REA a EBA budou spolupracovat na:

Kritéria nepřímé změny využití půdy (ILUC)
Vtláčení biomethanu CENTC 408
Projekt „Konec odpadů“ pro přírodní hnojiva a kompost
Směrnice o hnojivech
Směrnice o zdanění energie
Certifikace „zeleného“ plynu

REA se na konferenci dohodla o spolupráci EBA  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz