IMG_4986

Registrace na konferenci otevřena

čtvrtek, 16. září 2021

Letos on-line proběhne již dvacátý ročník největší bioplynové konference v České republice "Výstavba a provoz bioplynových stanic". Hlavním cílem je diskuse nad problematikou výroby a využití bioplynu a biometanu se všemi souvisejícími aspekty. Biometan v poslední době nabírá na důležitosti vzhledem k záměru využít minimálně polovinu kapacity produkce bioplynu právě pro upgrading a následné uplatnění v dopravě. Pro řadu bioplynových stanic to bude jediná perspektivní cesta další existence po roce 2030.

Program konference (pdf)

K dalším diskutovaným tématům mohou patřit legislativní novinky a jejich aplikace v praxi, trendy v regulaci a podpoře odvětví, změny v přístupech veřejné správy i kontrolních institucí, zdanění bioplynu a biometanu, rizika provozu bioplynových stanic a prevence nebezpečných situací, zejména pak z pohledu nakládání s plynem a technických řešení, další provozní zkušenosti, způsoby údržby a vylepšení kogeneračních jednotek. Prezentovány budou i výstupy nejnovějších výzkumných projektů.

Registrujte se zde (kapacita bude omezena).

Konference je určena pro

  • provozovatele bioplynových stanic
  • investory, projektanty a dodavatele technologií a služeb pro BPS
  • pracovníky státních orgánů, regionální a místní správy
  • vysoké školy a výzkumné ústavy
  • poradenská centra v oblasti obnovitelných zdrojů energie
 .           
 
Partneři CzBA

   

Registrace na konferenci otevřena  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz