Bez názvu

Rok 2021 byl pro biometan v Evropě rekordním

pátek, 28. ledna 2022

Pro biometan, tedy plyn složením srovnatelný se zemním plynem, který se vyrábí z biologických materiálů, byl rok 2021 v Evropě přelomový. Do provozu byl uveden a k evropské plynárenské síti připojen rekordní počet výroben biometanu.

Zprávu o rekordním výkonu evropských biometanových stanic přinesl server Evropské bioplynové asociace (EBA). Ta informaci uveřejnila v souvislosti s vydáním nové mapy zobrazující rozvoj biometanu v Evropě od organizace GIE (Gas Infrastructructure Europe), která se zaměřuje na rozvoj plynárenské infrastruktury.

Obě organizace vidí biometan jako klíčový pro dekarbonizaci celého hospodářství EU. Evropa má nyní 1 023 výrobních zařízení, které mapa zobrazuje (za poslední rok a půl zahájilo provoz téměř 300 nových jednotek). Spolu s bioplynkami, které produkují bioplyn nevyčištěný na kvalitu zemního plynu, který tedy nemůže být vtláčen do plynárenské sítě, má Evropa již kolem 20 tisíc zařízení.

Francie, Itálie a Dánsko jsou země s největším nárůstem počtu zařízení na výrobu biometanu. Každý rok pak dochází ke konverzi mnoha bioplynek na biometanové stanice, a to především z důvodu dočerpání podpory pro výrobu elektřiny a tepla z bioplynu. Konverze na biometan je pak cestou k získání další podpory a nebo odbytu zajištěného prodejem záruk původu.

"Biometan je jediné obnovitelné palivo, které je dnes v Evropě zároveň dostupné a škálovatelné a které může umožnit nákladově konkurenceschopné při využití již existující plynárenské infrastruktury. Pokud zkombinujeme množství dnes dostupného biometanu a bioplynu (surová forma biometanu), můžeme již dnes pokrýt celou spotřebu plynu například v Belgii," uvedla Boyana Achovski, generální tajemnice GIE.

EBA odhaduje, že 87 % biometanových stanic, které jsou dnes v Evropě aktivní, je připojeno k plynárenské síti pro zemní plyn. To zajišťuje jeho efektivní transport a využitelnost jako klasický zemní plyn. Obnovitelnost plynu poté spotřebiteli zaručí záruka původu, kterou mají unijní státy povinnost na žádost výrobce vydávat. Zájem o tyto záruky původu, například pro dodavatele plynu do dopravy, je enormní. Dle EBA je dále potřebné, aby krom nastavení vhodné legislativy umožňující jednodušší obchod s komoditou byly zváženy i nezbytné úpravy soustavy. To by mělo zajistit možnost vtláčení vyššího podílu biometanu do distribučních a přepravních soustav.

EBA předpokládá, že do roku 2050 bude Evropa pro svou vlastní potřebu vyrábět až 1000 TWh biometanu ročně. Udržitelný biometan tak může pokrýt až 30-40 % spotřeby plynu v EU, která se očekává v roce 2050.

Česká legislativa požaduje, aby státní dotací podpořený biometan byl dodán do české dopravy. Mimo státní dotaci si ale výrobce může zvolit vydávání a následný prodej záruk původu. Lze očekávat, že druhý jmenovaný způsob v budoucnu přinese výrobcům větší zisky za jejich komoditu. Vznik transparentního systému sloužícího pro podporu biometanu a obchod s ním je předmětem projektu REGATRACE z evropského programu Horizon 2020, do něhož je aktivně zapojena Česká bioplynová asociace.

Zdroj: oenergetice.cz

 

Rok 2021 byl pro biometan v Evropě rekordním  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz