Rozšíření bioplynové stanice Stonava

úterý, 26. ledna 2010

Asi po ročním provozu bioplynové stanice ve Stonavě jsme se rozhodli přistoupit k navýšení elektrického výkonu zařízení z 0,5MW na 1,4MW.

Nabrali jsme bohaté zkušenosti se zatížením fermentorů při různých podmínkách míchání při použití vrtulových míchadel. Měli jsme možnost srovnat výsledky s bioplynovou stanicí s pádlovými míchadly, shlédli jsme různé systémy krmení jako jsou krmné vozy, směšovací jímky, homogenizační jímka, … .

Již se více orientujeme v problematice chemických rozborů fermentované hmoty a dostali jsme jakýsi „cit“ pro provoz bioplynové stanice. Po zhodnocení všech předností a nedostatků stávajícího zařízení, mnoha výpočtech charakteristik procesu, návratnosti a dalšího jsme se rozhodli pro použité technologie horizontálního velkoobjemového fermentoru jako prvního stupně, který poskytuje bakteriím téměř dokonalé prostředí pro život svou tepelnou stabilitou, kvalitním promísením a přesným dávkováním pomocí jiného typu krmení (krmný vůz s nízkou energetickou náročností a možností dostatečného promísení vstupních surovin), které bude součástí dodávky. Dále bude zařízení osazeno „rozdružovačem“ RotoCut, který má za úkol rozmělnit větší kusy materiálu putujícího do druhého fermentačního stupně. Součástí dodávky bude i kogenerace o výkonu přes 880kW, která bude opět instalována v budově.

Jelikož hlavním požadavkem na rozšíření bioplynové stanice byla spolehlivost, kvalita, vysoké výkony a výdrž zařízení vybírali jsme pouze z německých a rakouských dodavatelů s bohatou historií a širokým zázemím. Momentálně připadají v úvahu firmy Enserv, Cowatec, Eisenmann a Schmack. Definitivní rozhodnutí o generálním dodavateli padne začátkem února, kdy budou k dispozici veškeré parametry k porovnání nabídek.

Zařízení bude pracovat s následujícími parametry:

  • Vstupní sušina            23% (možno až 30%)
  • Doba zdržení                67dnů
  • Fermentační teplota   53°C
  • Vlastní spotřeba          do 5%
  • Zásoba plynu               4,5h
  • Zatížení F1 organickou sušinoucca  8,5kg/m3


V této koncepci (nový ležatý fermentor jako první stupeň a klasické kruhové fermentory jako druhý stupeň) docílíme odbourání používání jakékoli technologické vody a zároveň zefektivníme celý chod bioplynové stanice jak po stránce ekonomické, tak po stránce spolehlivosti a stability. Díky odbourání používání homogenizační jímky se sníží vlastní spotřeba o pár procent, což přináší roční úsporu při „záchraně“ 3% částku, nad 1 000 000Kč.

Všichni zájemci ať už z oboru či nikoli jsou na BPS vždy vítání a ohledně provozu a zkušeností se stanicí poskytneme rádi veškeré informace.    

Za BPS Stonava Radek Koch

Více informací a kontakt na /www.farmastonava.cz/bioplynova-stanice/

Rozšíření bioplynové stanice Stonava  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz