DSC_8884k

Seminář CzBA - 13.2. 2017, Praha

středa, 18. ledna 2017

Dobré vztahy s veřejností i státní správou jsou základem kvalitního fungování bioplynové stanice. K tomu patří prevence problémů a nedostatků, které mohou zjistit různé kontroly, stejně jako aktivní zlepšování technologie, provozu, efektivní využívání vyrobené energie či sdílení novinek a zkušeností s dalšími provozovateli. K tomu slouží náš seminář.

Tentokrát jsme pozvali zástupce Energetického regulačního úřadu (v jednání je místopředseda úřadu, Ing. Jan Pokorný) k rozboru praktických důsledků notifikace českých zákonů Evropskou unií, dalších kroků připravovaných úřadem i jeho kontrolní činnosti, dále přijde Ing. Robin Profeld z Technické inspekce ČR s náměty, jak se vyhnout technickým komplikacím, předběžně jsme domluveni s Ing. Kristýnou Husákovou z Ministerstva životního prostředí k novým pravidlům aplikování čistírenských kalů na zemědělskou půdu, která mohou mít analogii také u digestátu, zván je zástupce Státního úřadu inspekce práce, aby shrnul výsledky a zkušenosti z kontrol BPS.

Využijte příležitost setkat se s místopředsedou ERÚ odpovědným za OZE, Ing. Janem Pokorným, a prodiskutovat s ním své otázky a problémy. Je to jeho první návštěva na akci CzBA!

Program bude doplněn zajímavostmi v oblasti využívání tepla z bioplynových stanic, novinkami dotýkajícími se evropského dění, včetně potenciálního nástupu biometanu  v Čechách, a společnou diskusí (sdílením názorů a impulsů pro další rozvoj) uvedenou postřehy z praxe provozování BPS. 

 

Partneři semináře

       
 

Seminář CzBA - 13.2. 2017, Praha  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz