tc_logo_cs_res

Seminář o podpoře energetických projektů v rámci HORIZON 2020

středa, 10. dubna 2013

Seminář pořádaný ve spolupráci s Technologickým centrem AV ČR je primárně určen zájemcům z podnikatelské sféry.

Jeho záměrem je seznámit účastníky s možnostmi financování výzkumných projektů v oblasti ENERGY, a to prostřednictvím programu Horizon 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace EU, který bude v platnosti pro období 2014 – 2020. Představeny budou rovněž základní principy financování a ochrany duševního vlastnictví v těchto projektech.

V rámci semináře bude zmíněno i hodnocení dosavadního zapojení českých subjektů v projektech stávajícího 7. rámcového programu.

Akce se uskuteční dne 22.4. 2013 od 10:00 hod v prostorách zasedací místnost Jihočeského VTP, Na Zlaté stoce 1619, České Budějovice.

Lektoři:

  • Veronika Korittová - NCP pro energie, TC AV ČR
  • Lucie Matoušková - NCP pro finanční záležitosti, TC AV ČR
  • Kamila Hebelková - NCP pro právní záležitosti, TC AV ČR

 Více informací naleznete také na www.rko-era.cz.

Ke stažení:

Seminář o podpoře energetických projektů v rámci H  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz