DSC_8884k

Seminář - Teplo z BPS, technické a dotační možnosti

neděle, 28. února 2016

První dotační možnosti pro využití tepla z bioplynových stanic se otevřely. Jedná se zejména o OP PIK, který vyhlásil výzvu v programu Obnovitelné zdroje energie.

 Zde je možné získat až padesátiprocentní dotaci na „vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; vyvedení bioplynu ze stávajících bioplynových stanic pomocí bioplynovodu do vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla dodaného do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií“. Ale jsou zde i další možnosti financování z OP PIK.

Vzhledem k velké šanci, že žadatelé v uvedených programech uspějí, a k atraktivnosti dotačního programu jsme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, firmou 1bp.cz s.r.o. a za podpory společnosti Amper Market, a.s. připravili další tradiční seminář, jehož součásti bude workshop s podrobným vysvětlením, jak dotaci získat, včetně řešení konkrétních otázek či možnosti individuálních konzultací. Akce se uskuteční dne 15.3. 2016 od 9:30 v konferenčním centru VŠCHT.

Program seminář a organizační pokyny (pdf)
On-line registrace


Partneři semináře

       
 
 
 

Seminář - Teplo z BPS, technické a dotační možnosti  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz