vlcsnap-2023-07-23-19h00m49s726
vlcsnap-2023-07-23-19h58m52s844
vlcsnap-2023-07-23-18h52m56s163
vlcsnap-2023-07-23-19h02m12s016

SEZAKO – NEJLEPŠÍ VOLBA PRO ČIŠTĚNÍ FERMENTORU

sobota, 5. srpna 2023

(reklamní sdělení): Bioplynové stanice jsou využívaným trendem pro přeměnu organického odpadu na dále využitelný zdroj energie – bioplyn. I bioplynová stanice potřebuje podstatnou dávku údržby a servisu. Díky letitým zkušenostem a nespočtu realizovaných zakázek v oblasti čištění fermentorů a nádrží Vám dokážeme profesionálně a precizně tuto službu poskytnout.  

A kdo jsme? Jsme SEZAKO – česká společnost podnikající především v oblasti odpadového hospodářství. Čištění bioplynových stanic je jednou z činností, na kterou se specializujeme. Běžně využíváme dvě techniky čištění, a sice čištění sacími bagry a kombinaci čištění sacími bagry a využití závěsných kontejnerů (tzv. beden). Vždy volíme takovou techniku čištění, která je v rámci konstrukčního řešení dané BPS nejefektivnější a zákazníkovi přinese největší užitek. Kombinaci s kontejnery volíme pro urychlení čištění a v případech, kdy kal ve fermentoru obsahuje materiál, který by komplikoval sání (např. kameny). Během této techniky probíhá vlastně dvojí čištění – kal je odsáván sacími bagry, a zároveň se do prostoru fermentoru spouští kontejnery, které jsou plněny pomocí nakladačů. Tato technika přináší zákazníkovi značnou úsporu času a tím i finančních prostředků. Práce sacími bagry bez pomoci kontejnerů využíváme v případech, kdy využití kontejnerů není možné z důvodu špatného přístupu, nebo jiného omezení. Samozřejmostí pro nás je také práce s dýchacím zařízením v případě vstupu do nevětraného prostoru fermentoru a vlastníme i několik ventilátorů pro odvětrávání. Navíc jsme schopni si efektivně poradit s každou situací i problémem, které mohou během čištění nastat.

Při čištění BPS často nastává situace, že po odčerpání řídkého kalu je zjištěno rapidně vyšší množství kalu těžkého, než se předpokládalo. Tato situace je nepříjemná především kvůli nasmlouvaným a těžko měnitelným termínům servisu, do kterých se čištění musí stihnout. Těmto situacím dokážeme čelit přidáním dalších sacích bagrů, přidáním pracovních směn a prací o víkendu tak, aby byl fermentor do požadovaného data připraven na servisní úkony. Díky vysokému počtu sacích bagrů, další techniky a zaměstnanců jsme schopni také flexibilně řešit vzniklé havárie na BPS (převážně při problémech s míchadly).

Čištění sacími bagry je pro nás sice významnou činností, ale není zdaleka naší jedinou činností. Disponujeme také výkonnými čistícími vozy, odlučovači ropných látek, odlučovači tuků a dodávkami s moderními kamerovými systémy. Poskytujeme služby spojené s údržbou kanalizací, vyvážíme a čistíme jímky, septiky i lapoly a provádíme tlakové zkoušky potrubí i jímek. Nově byl založen také úsek stavebních prací, který se zaměřuje především na opravy potrubí, šachet a poklopů.

Jsme firma s dlouholetou tradicí. Na trhu jsme již 30 let a v současné době máme 10 poboček rozmístěných po celé České republice. Navíc působíme také na území Slovenska, Polska a Maďarka. Jsme firma silně orientovaná na zákazníka, řídíme se krásným českým heslem „Náš zákazník, náš pán“, tzn., že uděláme vše proto, aby náš zákazník byl s odvedenou prací spokojený a my pro něj byli dodavatelem, ke kterému se bude rád a s důvěrou vracet.

www.sezako.cz

 

 

SEZAKO – NEJLEPŠÍ VOLBA PRO ČIŠTĚNÍ FERMENTORU  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz