EFG_Vyškov_BPS
EFG_Vyškov_BPS_vizualizace
EFG_Vyškov_BPS_schema

Skupina EFG zvyšuje kapacitu vyškovské bioplynky za účelem výroby biometanu

úterý, 29. srpna 2023

Společnost Energy financial group (EFG) v srpnu zahájila plánovaný proces rozšíření a modernizace bioplynové stanice EFG Vyškov BPS. Za účelem navýšení kapacity zpracování odpadu a optimalizace provozu  nové výrobny biometanu investuje skupina 200 milionů korun. Nově by kapacita stanice měla pojmout 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu ročně, a to už začátkem příštího roku, kdy je v plánu i spuštění výroby zeleného plynu.

Bioplynová stanice ve Vyškově, která dosud vyráběla pouze zelenou elektrickou a tepelnou energii, prochází od srpna rozsáhlou modernizací. Cílem EFG je instalace nové jednotky na výrobu biometanu, která proběhne současně s plánovaným rozšířením. „Naše stanice ve Vyškově bude díky instalaci biometanové jednotky nově schopna úpravy bioplynu na plnohodnotnou náhradu zemního plynu. Tato inovace přispěje ke stabilitě dodávek plynu, což představuje další krok k energetické soběstačnosti,“ uvádí Pavel Bureš, technický ředitel EFG.

Rozšířením projde ve Vyškově i příjmová hala odpadu, která bude vybavena novou vzduchotechnikou s čištěním vzduchu kvůli eliminaci zápachu ze zpracovávaných odpadů. Kapacita zpracování stanice se konkrétně navýší ze současných 12 na 30 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu. „Také třídění odpadů bude v rozšířené hale stanice zajištěno zcela novou technologií, která je automaticky bude separovat od původních obalů podobně jako v naší rapotínské výrobně biometanu. Toto řešení nám napomůže k efektivnějšímu zpracování přijímaných odpadů a také umožní do našeho zařízení přijímat širší spektrum organických složek, které jsou vhodné pro výrobu zeleného plynu, elektřiny a tepla,“ vysvětluje Pavel Bureš.

V rámci přeměny stanice na moderní odpadářskou výrobnu biometanu se dále počítá s výstavbou nové skladovací jímky a plynojemů. V areálu bude také rozšířeno administrativní zázemí pro nové zaměstnance stanice a vybudovány další prostory pro vozový park dceřiné společnosti holdingu EFG Waste logistic. Ta sváží do bioplynových stanic EFG Vyškov BPS a EFG Rapotín BPS z přilehlých krajů biologicky rozložitelný odpad. Spadá pod ní také služba „tridimgastro.cz“, která pomáhá českým obcím a městům se separací a svozem gastroodpadu. V řadě z nich se nyní, díky zodpovědnému přístupu občanů k třídění, navyšuje počet hnědých nádob na kuchyňský odpad. Do těch mohou občané vyhazovat širokou škálu těchto potravinových odpadů, a to i s původním obalem.

Skupina EFG na přeměnu stanice Vyškov na moderní odpadářskou výrobnu biometanu vynaloží investici v hodnotě 200 milionů korun. Výrobu biometanu po rozšíření areálu plánuje spustit už v prvním čtvrtletí roku 2024.

Areál EFG Vyškov BPS před rozšířením:

Vizualizace projektu rozšíření areálu EFG Vyškov BPS:

O skupině EFG:

Investiční skupina Energy financial group a. s. (EFG) prostřednictvím svých dceřiných společností buduje a provozuje od roku 2016 projekty zaměřené na produkci energií z obnovitelných zdrojů. Je lídrem v segmentu energetického zpracování biologicky rozložitelných odpadů a úpravy bioplynu na biometan využitelný například jako pokročilé palivo. Její moderní odpadářská bioplynová stanice EFG Rapotín BPS u Šumperka je vybavena nejmodernější technologií a byla jedním z prvních zařízení svého druhu v České republice. Energy financial group dále vlastní a provozuje bioplynovou stanici EFG Vyškov BPS a elektrárnu MOSTEK energo. K jejím dalším projektům se řadí EFG Green energy zajišťující přímý prodej „zelené“ energie koncovým zákazníkům a „Třídím gastro“ umožňující městům a obcím separaci gastroodpadu z domácností a jeho následné energetické zpracování v ekologických provozech EFG. V první polovině roku 2024 chystá spuštění provozu bioplynové stanice ve Vysokém Mýtě. Společnost v rámci vzdělávacího projektu EFG Educa pořádá pro školy interaktivní semináře zaměřené na třídění odpadů a ochranu životního prostředí. Vizí společnosti je podpora odpovědného nakládání s odpady a snaha přispět k rozvoji energetického segmentu šetrného k životnímu prostředí.

Skupina EFG zvyšuje kapacitu vyškovské bioplynky za účelem výroby biometanu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz