Splňuje Vaše BPS zákonné nároky z pohledu chemických látek?

pondělí, 26. září 2016

Provozovatelé bioplynových stanic, ať již stávajících, nebo teprve vznikajících, při své činnosti nakládají nebo budou nakládat s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi (dále jen "chemikálie").

V provozovnách BPS se však nejedná pouze o vyráběný, jímaný a pro další účely využívaný bioplyn, ale také o další chemikálie používané k provozní činnosti, jako jsou např. pohonné a provozní hmoty mechanizační techniky. Na provozování BPS se proto vztahují mimo jiné také právní předpisy upravující práva a povinnosti při nakládání s chemikáliemi. Jedná se o tzv. chemický zákon, unijní nařízení CLP a zákon o prevenci závažných havárií.

A právě posledně jmenovaný předpis stanovuje, že povinností právnické a podnikající fyzické osoby užívající objekt (např. BPS) je:

  • aktualizovat seznam nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými v provozovně BPS nakládá, a
  • aktualizovat Protokol o nezařazení, kterým dokladuje, že daná povinnost byla splněna, a to nejpozději do 01.10.2016.

Ve spolupráci s Ing. Štefanem Győrögem z Odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje jsme připravili pro Vás vzor Bezpečnostního listu bioplynu a vypracovaného Protokolu o nezařazení. (odkazy). Vzor je možné využít a pokud by bioplyn obsahoval více než 1000 ppm sulfanu, je třeba do bezpečnostního listu přidat znak pro životu nebezpečné látky (lebka).

Další podrobnosti na toto téma se dozvíte na naší konferenci.

Splňuje Vaše BPS zákonné nároky z pohledu chemických látek?  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz