Stanovisko CzBA na tiskové prohlášení MPO

pátek, 12. srpna 2011

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo dne 11.8. 2011 tiskovou zprávu a prezentaci vysvětlující "Proč držet bioplyn pod kontrolou?" společně s oznámením, že zastavuje administraci investičních dotací na výstavbu bioplynových stanic v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Česká bioplynová asociace zásadně nesouhlasí s prohlášením a zejména použitými argumenty, které nesvědčí o odborném zájmu ministerstva na vyváženém rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Od roku 2007, kdy můžeme hovořit o rozvoji moderních zemědělských bioplynových stanic v ČR, zaznamenáváme každým rokem nárůst v rozmezí 20-30 MW (v průměru 25.16 MW). Letošní rok se dá předpokládat nárůst mírně vyšší, a to v rozmezí 40-50 MW. Důvodem pro letošní rozvoj však byla jednoznačně situace z loňského roku, kdy nebylo možné průběžně žádat o připojení k elektrizační soustavě a ani letos se nedá v části republiky vybudovat nový zdroj.

Prakticky každý zemědělský podnikatel, který měl alespoň minimální podmínky pro výrobu a využití bioplynu, se proto rozhodl projekt začít připravovat, nebo alespoň si zajistit kapacitu v distribuční soustavě. To je od loňského tzv. "stop-stavu" nezbytný první krok, a to ještě před zpracováním řádného podnikatelského plánu projektu BPS. Tím také dostáváme vysvětlení vysokých čísel o rezervované (resp. již smluvně zajištěné) kapacitě, která je ministerstvem naprosto chybně označena za hrozbu. Velká část těchto projektů totiž nebude nikdy realizována. Podrobné rozpracování projektů bioplynových stanic často skončí ve stadiu podnikatelských plánů (např. z důvodu neefektivní logistiky surovin), ve stavebním řízení nebo díky nemožnosti zajistit si financování. Dotace jsou pro mnohé zemědělské investory do bioplynových stanic jedinou možnosti prokázání vlastních zdrojů.

To jsou všechno problémy, které v případě fotovoltaického boomu neexistovaly. Další velmi důležitou skutečností je fakt, že příprava projektu a stavba bioplynové stanice vyžaduje min. 2-3 roky. Úspěšné projekty z uvedených rezervací se budou připojovat ještě v roce 2013 a 2014. Navíc pan ministr zcela opomíjí skutečnost, že při platnosti národního akčního plánu pro OZE by i při opravdovém připojení všech bioplynových stanic, byl dotován jen provoz malé části z nich (do limitů daných akčním plánem).

Naprosto nepřijatelná je argumentace MPO v otázce výpočtu příspěvku na cenu elektřiny, kterou by vyvolala realizace všech projektů, které mají zajištěno připojení. Zatímco ministr vede svou křížovou výpravu proti zdražení v rozmezí 1,7 - 2,5%, CzBA považuje uvedená čísla za důkaz jednoznačného úspěchu moderních technologií. Ve vyjádření absolutního navýšení jde o pouhých 6,6 haléřů na 1 kWh, přičemž se jedná o stabilní, energeticky vysoce efektivní, ale také ekonomicky efektivní zdroje energie. Jak chce MPO zajistit naplnění „eurohujerské“ závazky, když odmítá z hlediska energetiky nejpřijatelnější OZE?

Z dalších argumentů, které mají podpořit rozhodnutí ministra pak jasně vyplývá nepochopení Evropské energetické politiky a důvodů podpory decentrální výroby energie. Výstižným příkladem je uvedení jedné z příčin současného stavu jako snaha o podporu zemědělské politiky prostřednictvím energetiky. V době kdy nechceme, aby v zemědělství byla utracena polovina Evropského rozpočtu, je ovšem nutné dát evropskému venkovu alternativní šanci vydělat peníze, zachovat levné potraviny a udržet vyrovnané cash-flow, což je základní finanční výhodou provozování bioplynové stanice.

Postoj a rozhodnost pana ministra je jasná z posledního zvolání tiskové zprávy i přiložené prezentace. Evropská spolupráce a platné dohody jsou chápány jako nepřítel a domluvené závazky, které jsou v civilizovaných zemích prezentovány jako minimální cíle, ministr hrdě označuje za nepřekročitelnou hranici, jejíž překročení bude bránit všemi dostupnými prostředky. To je opravdu smutný výsledek řízení oboru obnovitelných zdrojů energie ze strany MPO. Přitom by stačilo jen pracovat v intencích nového zákona o podporovaných zdrojích energie a národního akčního plánu pro OZE.

Na závěr bychom chtěli ocenit úvahy o podpoře čištění bioplynu na biometan a vtláčení do sítě zemního plynu. O tuto přímou podporu se Česká bioplynová asociace snaží již několik let, zatím jen s dílčími úspěchy. Česká bioplynová asociace byla a je vždy ochotna odborně a hlavně konstruktivně přispět k diskusi a nastavení rozumných podmínek pro další rozvoj oboru. Dlouhodobě spolupracujeme jak s ČEPS, a.s., tak s Energetickým regulačním úřadem.

Ke stažení:

Stanovisko CzBA na tiskové prohlášení MPO  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz