Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny od výroby bioplynu

pondělí, 31. srpna 2009

CzBA se podařilo zahájit obecnou diskusi na téma možnosti podpory výroby elektřiny i pro případ, že je oddělena od výroby bioplynu. Impulsem k této diskusi byla nedostatečná kapacita elektrických distribučních sítí a nemožnost připojení nových bioplynových stanic v některých regionech.

Dopisem ze dne 26.6.2009 Energetický regulační úřad (ERÚ) potvrdil možnost podpory i ve výše uvedeném případě a komentoval jednotlivá úzká místa či potřeby vyjasnění. Důležité tedy bude stanovit konkrétní podmínky pro připojení do distribuční sítě zemního plynu a další technicko-ekonomické parametry. Jednání k nim bude svoláno ERÚ v září 2009.

Stanovisko ERÚ k podpoře oddělené výroby elektřiny  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz