TrafficGraphLarge

Statistiky výroby bioplynu za rok 2012

úterý, 26. února 2013

Přinášíme Vám aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu za rok 2012.

Aktuální statistiky k 31.12. 2012:

Celková výroba elektřiny: 87 613 GWh
Výroba z OZE: 8 827 GWh
Podíl OZE na výrobě: 10,1%
Podíl bioplynu na výrobě: 1,6%

Další statistické údaje  
Celková výroba elektřiny ze zemního plynu 1 133 GWh
Celková výroba elektřiny z bioplynu 1 406 GWh
Podíl bioplynu na OZE 15,9%
Podíl bioplynu na OZE v prosinci 21,7%
 
Spotřeba k 31.12. 2012  
Celková spotřeba elektřiny v ČR brutto 70 453 GWh
Podíl OZE na spotřebě 12,5%
Podíl bioplynu na spotřebě 2,0%
 
 
 
 

Statistiky výroby bioplynu za rok 2012  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz