Statistiky výroby bioplynu za rok 2013

středa, 12. února 2014

Přinášíme Vám aktuální statistiky týkající se výroby bioplynu za rok 2013 ( k 31. 12. 2013). V první tabulce je uvedeno porovnání hlavních statistických údajů výroby elektřiny v letech 2012 a 2013. Celková výroba elektrické energie klesla oproti loňskému roku o 0,6%. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie letos vzrostla o necelých 15%. Podíl OZE na celkové výrobě elektřiny se tak zvýšil o 1,5 %.

V loňském roce došlo k významnému rozvoji výroby bioplynu. Podíl bioplynu na celkové výrobě elektrické energie vzrostl oproti loňskému roku o téměř 63 %.

  2012 2013
Celková výroba elektřiny 87 574 GWh 87 065 GWh
Výroba z OZE 8 827 GWh 10 129 GWh
Podílo OZE na výrobě 10,1 % 11,6 %
Podíl bioplynu na výrobě 1,6 % 2,6 %

Konkrétnější statistické údaje, které se týkají výroby elektrické energie z bioplynu v letech 2012 a 2013 jsou uvedeny v následující tabulce, kde je i srovnání s celkovou výrobou elektřiny ze zemního plynu. Ta letos vzrostla o 47%.

Celková výroba elektřiny z bioplynu oproti roku 2012 vzrostla o téměř 60%. Pokud hodnoty porovnáváme mezi sebou, v roce 2012 bylo vyrobeno o 24% více energie z bioplynu než ze zemního plynu, v roce 2013 tato hodnota vzrostla na 34%.

Meziročně se také zlepšila pozice bioplynu mezi ostatními obnovitelnými zdroji. Více než jedna pětina elektřiny z OZE nyní pochází z výroby bioplynu.

  2012 2013
Celková výroba elektřiny ze zemního plynu 1 133 GWh 1 670 GWh
Celková výroba elektřiny z bioplynu 1 406 GWh 2 243 GWh
Podíl bioplynu na OZE 15,9 % 22,1 %

Celková netto spotřeba klesla v roce 2013 o 0,2 % oproti roku 2012. Podíl OZE na spotřebě vzrostl na současných 17,3 %. Podíl bioplynu na spotřebě vzrostl v loňském roce o více než polovinu na 3,8 %.

  2012 2013
Celková spotřeba elektřiny v ČR netto 58 799 GWh 58 656 GWh
Podíl OZE na spotřebě 15,0 % 17,3 %
Podíl bioplynu na spotřebě 2,4 % 3,8 %

 

Statistiky výroby bioplynu za rok 2013  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz