Stovky nových bioplynových stanic v síti

pátek, 15. května 2015

Celková evropská kapacita produkce elektrické energie z bioplynu by se měla do roku 2013 téměř zdvojnásobit na 1 750 MWe. Předpokládá se, že během příštích deseti let by mělo být uvedeno do provozu 650 malých bioplynových stanic s celkovou instalovanou elektrickou kapacitou okolo 850 MW. To byl jeden z hlavních výsledků publikovaných ve zprávě o evropském trhu s bioodpadem z 18. března 2015, kterou vydala konzultantská společnost Ecoprog sídlící v Kolíně nad Rýnem.

Podle zprávy by se měl počet bioplynových stanic zpracovávajících komunální a průmyslový biologicky rozložitelný odpad mezi lety 2014 a 2013 zvýšit o přibližně 650 na celkově více než 1 450 instalací. To by do roku 2023 zvýšilo celkovou instalovanou kapacitu ze současných 900 MWe na něco kolem 1750 MWe.

Růst by měl být způsoben především implementací evropské energetické a odpadářské legislativy, a to Směrnice o skládkování odpadů a Rámcové směrnice o odpadech. Vzhledem k růstu daně ze skládkování a dotacím, které zatraktivňují výroby bioplynu pro investory a developery by se měl „nejsilnější růst“ projevit ve Spojeném království. Situace ve Francii je podobná, ale existují zde také dotace podporující rozvoj stanic mechanicko-biologického zpracování s integrovanými technologiemi anaerobní digesce. V Německu bude výstavbu nových bioplynových stanic „stimulovat“ především striktnější legislativa, jako ze zákona povinný oddělený sběr biologického odpadu, který vstoupil v platnost v lednu tohoto roku. Zpráva také zmiňuje, že podpora bioplynu byla v roce 2014 zastavena, ale uvádí, že německý systém nakládání s odpady zůstává vzhledem k obecně podpůrnému národnímu postoji „jedním z rostoucích trhů“ pro technologie anaerobní digesce. Další růst je také očekáván v Itálii.

Zdroj: European Biogas Association, 24. března 2015

Stovky nových bioplynových stanic v síti  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz