Studijní cesta - moderní instalace výroby bioplynu v SRN

Studijní cesta - moderní instalace výroby bioplynu v SRN

středa, 23. března 2011

Česká bioplynová asociace srdečně zve pracovníky státní správy a samosprávy k účasti na studijní cestě po moderních instalacích výroby a využití bioplynu v Německu. Tato akce je součástí mezinárodního projektu BiogasIN, financovaného v rámci programu IEE. V případě zájmu o účast kontaktujte CzBA, která je jedním z partnerů projektu.

Studijní cesta - moderní instalace výroby bioplynu  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz