orig_Stroh

Švédští vědci chtějí ze slámy vyrábět bioplyn

čtvrtek, 12. září 2013

Novou metodu využití slámy jako substrátu pro výrobu bioplynu představili vědci z švédského Ústavu zemědělské a environmentální techniky (JTI). Jak JTI koncem srpna v Uppsale informoval, bioplyn se v této skandinávské zemi v současné době vyrábí převážně z čistírenských kalů, kejdy a domovního odpadu. V roce 2011 bylo tímto způsobem celkem v 233 zařízeních vyrobeno 1,5 TWh energie ve formě bioplynu, který byl využit k výrobě elektřiny nebo přímo jako automobilové palivo.

Podle JTI by však mohla produkce bioplynu ve Švédsku čtyřicetinásobně stoupnout, pokud by se používala surovina lignocelulóza, která tvoří velkou část obilné slámy. Použití slámy v substrátu však dosud bránila špatná mikrobiální dostupnost lignocelulózy, která vedla k nízké výtěžnosti plynu a nulové rentabilitě procesu, uvedli vědci.

Nová metoda spočívá podle JTI v narušení struktury slámy naočkováním lignolytických hub (houby bílé hniloby). Tento mezikrok slouží k rozkladu ligninu ve slámě, čímž může být substrát díky činnosti mikroorganismů ve fermentační nádrži lépe využit.

Vědci však připouštějí, že s výtěžností bioplynu zatím nejsou spokojeni. V rámci dalšího výzkumu by proto měla být mikroflóra ve fermentovaném substrátu lépe uzpůsobena nové surovině. (AgE/ad)

Více informací zde.

Zdroj: ÚZEI, Agronavigator.cz

Švédští vědci chtějí ze slámy vyrábět bioplyn  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz