1000x1000-1434532637-300x300-1339146236-1000x1000-1335380562-eru-logo-res

Technicko-ekonomické parametry pro příští rok zveřejněny

pondělí, 10. srpna 2015

Energetický regulační úřad zveřejnil na svých webových stránkách návrh vyhlášky, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry a doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z podporovaných zdrojů energie.

Tím zahájil konzultační proces, v jehož průběhu je možné se k vyhlášce vyjádřit. Termín pro podání připomínek je do 28. srpna 24:00 hod a jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu vyhlášky e-mail poze@eru.cz. V předmětu emailu je nutné uvést „VYHLÁŠKA T-E PARAMETRY“.

Znění návrhu vyhlášky

 Připomínky musí být zaslány ve standardizované struktuře:

  1. připomínka s označením konkrétního ustanovení vyhlášky, k němuž je vznesena,
  2. odůvodnění připomínky,
  3. návrh promítnutí připomínky do návrhu vyhlášky.

Podrobnější podmínky jsou připomínkování návrhu vyhlášky jsou uvedeny v připojeném dokumentu. Pokud budete mít jako členové CzBA jakékoliv náměty, můžete je zaslat buď přímo, nebo naším prostřednictvím (přes info@czba.cz).

Technicko-ekonomické parametry pro příští rok zveřejněny  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz