collaboration2

Technologické platformy se dohodly na společné výzvě

čtvrtek, 30. října 2014

Na svém letošním společném jednání se technologické platformy dohodly, že se společnou výzvou osloví státní správu, případně i další subjekty, které mohou přispět k rozvoji technologických platforem, oborů, jež zastřešují, případně využít jejich know-how a odborný potenciál.

Připojila se i Česká bioplynová asociace – více viz znění Společné výzvy technologických platforem.

Technologické platformy se dohodly na společné výzvě  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz