4fe8193808b768f4fe235af3e4b99146

Technologie transferu komunálního odpadu na energii - alternativa spalování

čtvrtek, 15. září 2016

Existuje řada způsobů, jak využívat komunální odpad tak, abychom co nejvíce chránili přírodní zdroje. Česká technologická platforma biopaliv (ČTPB) nepovažuje standardní cestu energetického využití (spalovny) za optimální a má za to, že je již překonána.

Je nutné se vydat jinými cestami, zejména na bázi gasifikace s následným využitím syngasu jako základu pro výrobu biopaliv druhé generace (bioetanol). Z hlediska zákona o odpadech a obecných principů nakládání s odpady se zde nejedná o prosté energetické využití, ale spíše materiálové využití s energetickým přebytkem.

Bližší informace se zájemci mohou dozvědět v této prezentaci.

Technologie transferu komunálního odpadu na energii - alternativa spalování  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz