DSC_8886k

Teplo z BPS - pozvánka na praktický seminář CzBA

pondělí, 2. února 2015

Využití tepla z bioplynových stanic je jedním z mála aktuálních rozvojových témat oboru. Vzhledem k nulové provozní podpoře bioplynových stanic nemají šanci vzniknout další kompletní technologie. Ministerstvo průmyslu a obchodu, stejně jako Energetický regulační úřad se však zaměřují na zlepšování míry využití tepla. Tímto směrem jsou upřeny jak provozní podpora (na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla), tak investiční podpora (nové operační programy, zejména OP PIK). K dispozici není právě široká škála možností, jak teplo využít, přesto jsou některé, které stojí za to prezentovat.

Proto jsme pro vás, ať už jste majitelé, stávající nebo budoucí zaměstnanci bioplynových stanic, zástupci veřejné správy či různých dalších podnikatelských subjektů pracujících s energetickými vstupy, připravili ve spolupráci s firmou 1bp.cz s.r.o. a za podpory společností Amper Market, a.s. a PipePlast-SaniTop, s. r. o. další seminář, který se uskuteční dne 3.3. 2015 v konferenčním centru VŠCHT.

Program seminář a organizační pokyny (pdf)
On-line registrace

Teplo z BPS -  pozvánka na praktický seminář CzBA  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz