Tisková zpráva CzBA k vývoji v energetice po krizi v Japonsku

Tisková zpráva CzBA k vývoji v energetice po krizi v Japonsku

pondělí, 21. března 2011

Jaderná krize v Japonsku vyvolala horečnou diskusi o budoucnosti tohoto oboru energetiky. Některé reakce lze označit jako překotné, přesto Česká bioplynová asociace (CzBA) považuje za důležité věnovat i nadále více pozornosti strategii rozvoje energetiky a její bezpečnosti.

Obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou po vývoji v loňském roce považovány za předražené a „ekonomicky nebezpečné“. To však při započítání všech důsledků činnosti jiných energetických zdrojů v žádném případě neplatí,“ upozorňuje místopředseda CzBA Jan Matějka. „Navíc jsou decentralizované, i při výpadku velkých zdrojů by byly schopné zásobovat přiléhající oblasti, nejsou závislé na transportu surovin z větších vzdáleností a přírodní katastrofy nemohou zasáhnout všechny najednou.“

Realizace 13% podílu OZE na celkové spotřebě energií v roce 2020 přinese určité postupné zdražování elektřiny, což je těmto zdrojům vyčítáno. Ovšem jediná větší katastrofa v oblasti centralizované energetiky může znamenat stejný nárůst ceny během několika dnů. A při vhodné strategii podpory OZE, z nichž například bioplynové stanice poskytují stabilní výkon po celou dobu jejich provozu, není nutné, aby tyto náklady stoupaly výrazně. 

Bezpečnost a energetická samostatnost regionů, společně s vyváženým mixem velkých a decentrálních, klasických i obnovitelných energetických zdrojů, by měla být hlavním motivem dalšího rozvoje oboru, zdůrazňuje Česká bioplynová asociace.

Ke stažení:

Tisková zpráva CzBA k vývoji v energetice po krizi  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz