DSC_4486

Třeboň zažila další úspěšnou bioplynovou konferenci

pondělí, 10. října 2016

Koncem minulého týdne jsme se potkali s řadou z Vás jako tradičně v Třeboni na XVI. ročníku konference „Výstavba a provoz bioplynových stanic“. Prostředí v Lázních Aurora opět navozovalo rodinnou atmosféru, která byla umocněna přiměřeným množstvím účastníků - letos na úrovni cca 150 lidí, kteří se zajímají o obor a jeho další osudy. Letos byla konference také součástí dvou projektů - BiogasAction (Horizon 2020) a TP Bioplyn 3 (OP PIK).

Program se podařilo sestavit velmi různorodý. Hned úvodní příspěvky rozhýbaly diskusi a prostředí vzájemného sdílení. Velmi cenné byly jak evropské souvislosti a perspektivy prezidenta Evropské bioplynové asociace, Ing. Jana Štambaského, Ph.D., tak zejména správní aspekty provozu bioplynových stanic, kdy jsme se od ředitelky odboru kontroly POZE Energetického regulačního úřadu, Ing. Pavlíny Volákové, Ph.D., dozvěděli řadu důležitých detailů, na něž není dobré zapomínat. Pro lepší přípravu na možné kontroly a zejména pro zlepšení zabezpečení všech povinností všech provozovatelů BPS přichystáme ještě letos další podrobný seminář.

 Zajímavé impulsy přinesly stručné přehledy dotačních příležitostí z OP PIK a Programu rozvoje venkova, nebo příspěvek Českého plynárenského svazu shrnující změny strategie a důrazů v plynárenství.  Čtvrtečním odpolednem se pak prolínala témata nových směrů výzkumu (například potenciál propojení vodíkových a bioplynových technologií nebo výzkum problematiky pěnění), kdy vystoupili představitelé předních českých i zahraničních akademických a výzkumných institucí (VŠCHT Praha, UFZ Lipsko). Další příspěvky se zaměřily na praktické souvislosti provozu BPS - od výroby elektřina a tepla (údržba KGJ), přes jejich využití (například v chovu sladkovodních ryb) a prodej (partner CzBA - AmperMarket), na odsíření bioplynu, řešení poruch fermentorů či reakce na revize plynových zařízení BPS.

Po dlouhém společenském večeru plném vzájemně obohacujících kontaktů se účastníci konference v pátečním dopoledni snadno zkoncentrovali dalšími zajímavými tématy, z nichž je možné jmenovat například evropské pohledy na výzkum a vývoj, prezentaci malé technologie na čištění bioplynu pro dopravu, výstupy výzkumného projektu zaměřeného na digestát a jeho působení na půdu i plodiny, ale také velmi důležité novinky v oblasti plnění zákonných povinností z pohledu nakládání s chemickými látkami.

Jsme přesvědčeni, že se konference vydařila k plné spokojenosti všech a že se za rok opět sejdeme na stejném místě 5. - 6. října 2017.

Třeboň zažila další úspěšnou bioplynovou konferenci  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz