5f333badb9017b7616c0829763c6468e

Udržitelná a chytrá mobilita: Flix uvádí na trh první mezinárodní autobusy na bioplyn

úterý, 6. července 2021

FlixMobility, přední společnost zabývající se technologickou mobilitou, která je intermodální a udržitelná, dělá další krok k zelenější budoucnosti cestování: Ve čtvrtek 1. července začnou jezdit první mezinárodní autobusy na bioplyn mezi Amsterdamem a Bruselem a mezi Stockholmem a Oslem. Autobus mezi Nizozemskem a Belgií, vyrobený firmou Iveco, bude poháněn stlačeným zemním plynem (Bio-CNG), zatímco autobus značky Scania mezi Švédskem a Norskem bude poháněn zkapalněným zemním plynem (Bio-LBG). FlixBus spolupracuje s poskytovateli plynu OG (OrangeGas) a Gasum, aby bylo zajištěno, že tyto autobusy doplňuje pouze bioplyn, který je co nejšetrnější ke klimatu.

André Schwämmlein, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti FlixMobility, uvedl: ,,Po vyčerpávajícím roce a půl, který máme za sebou, začíná stále více lidí cestovat a poptávka po autobusové dopravě opět stoupá. Zelené technologie jsou základem našeho podnikání a jedním z našich klíčových faktorů udržitelnosti. Usilujeme o to, aby obnova cestování přinášela řešení ohleduplná k životnímu prostředí. Bioplyn je již dnes určitě jednou z nejdůležitějších technologií k dosažení tohoto cíle."

Bioplyn jako řešení vedoucí k významnému snížení emisí v krátkodobém horizontu

Autobusy FlixBus, provozované na pravidelných linkách, jsou v současné době v mnoha zemích nejekologičtějším dopravním prostředkem, Bio-CNG nebo Bio-LBG přinášejí velkou šanci na další snížení uhlíkové stopy v rámci osobní hromadné dopravy. Obě technologie jsou k dispozici na velké části našich evropských tras. Dostupnost těchto paliv se v Evropě rychle zlepšuje zejména proto, že se EU rozhodla zpřístupnit čerpací stanice pro zemní plyn na hlavních evropských silničních sítích (TEN-T). Testováním alternativních paliv v různých projektech plánuje FlixMobility lépe porozumět tomu, jak jsou technologie vnímány autobusovými partnery a zákazníky, ale také prozkoumat provozní omezení, výhody a potenciální dopad na provozní náklady. FlixBus, který se rozhodl do svého vozového parku doplnit tyto autobusy, na projektu spolupracoval se společnostmi Iveco a Scania, které realizovaly přestavbu stávajících modelů autobusů na bioplyn.

Nevládní organizace atmosfair, která se zabývá klimatickou strategií a kompenzacemi CO2, ověřuje původ bioplynu a zajišťuje, aby Flix získával co možná nejzelenější plyn. Předběžné výpočty naznačují snížení CO2 přibližně o 75 % ve srovnání s provozem na naftu na linkách mezi Amsterdamem a Bruselem a mezi Stockholmem a Oslem.

Flix staví budoucnosti na využití alternativních paliv

Tyto autobusy na bioplyn jsou nejnovějšími přírůstky do udržitelné flotily Flix. V roce 2018 zahájila společnost FlixBus pilotování prvních plně elektrických dálkových autobusů na světě v Německu, Francii a USA. Na konci roku 2019 společnost oznámila spolupráci s německou technologickou společností Freudenberg a představila své plány na vybudování prvního dálkového vodíkového autobusu. Autobus jezdící mezi Londýnem a Dortmundem je vybaven solárními panely, díky nimž může na této trase ušetřit přibližně 7 % paliva. Všechny vlaky FlixTrain jsou 100% napájeny zelenou elektřinou.

Schwämmlein doplňuje: ,,Naší vizí je nabídnout udržitelnou mobilitu všem. Proto dnes i v budoucnu budeme mezi prvními, kdo vyzkouší nové udržitelné technologie. Spolu s našimi partnery z oblasti autobusové dopravy, průmyslu a nevládních organizací se neustále snažíme dále snižovat naši uhlíkovou stopu a pokračovat v prosazování transformačních změn v odvětví mobility prostřednictvím meziodvětvových partnerství. Abychom tento proces urychlili, spoléháme se na zájem ze strany politické reprezentace, investice a vhodné pobídky pro vývoj ještě více alternativních paliv a infrastruktury."

Zdroj: Enviweb.cz

Udržitelná a chytrá mobilita: Flix uvádí na trh první mezinárodní autobusy na bioplyn  |  Aktuality  |  Česká bioplynová asociace

Česká bioplynová asociace
Na Zlaté Stoce 1619
370 05 České Budějovice
info@czba.cz